Văn bản của Đảng Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Ban Bí thư

Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư

Thông báo Kết luận 50-TB/TW năm 2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành


Văn bản của Chính phủ Nghị quyết 76/NQ-CP 2021 ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

Chỉ thị 23/CT-TTG ngày 02 tháng 09 năm 2021 của Chính phủ.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.


Văn bản của bộ, ngành Quyết định 798/QĐ-BNV ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 798/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Quyết định 779/QĐ-BNV ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 779/QĐ-BNV năm 2021 về quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Văn bản của tỉnh, thành phố Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2021 của thành phố Hà Nội

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội


Bộ KH&ĐT bãi bỏ thủ tục cũ, ban hành thủ tục mới 'gỡ thoáng' cho vốn đầu tư

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng vừa ban hành Quyết định bãi bỏ hàng chục thủ tục trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm gỡ vướng cho quá trình đầu tư tại Việt Nam. Cùng đó ban hành kèm bọ 65 thủ tục mới theo hướng thông thoáng hơn


Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”.


Bộ Xây dựng : bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục các thủ tục hành chính, điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trong đó bãi bỏ 12 thủ tục hành chính.

Việt Nam có thể học tập mô hình Chính phủ điện tử của Nhật Bản và Hàn Quốc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025...


Chọn người tài làm việc nước, Hàn Quốc phát triển bứt phá

Hàn Quốc có giai đoạn phát triển bứt phá thần tốc là do nhà nước tuyển chọn được người tài ra làm việc nước từ những người giỏi nhất ở các đại học danh tiếng nhất.


Các chủ thể tham gia xây dựng chính sách cải cách hành chính ở Nhật Bản

Cải cách hành chính là một tiến trình phức tạp và không tránh khỏi những trở ngại, thậm chí là kháng cự, từ phía các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, ở tất cả các quốc gia, tiến trình cải cách hành chính, một mặt được định hướng thống nhất bởi một định chế cụ thể...

Văn bản đang được xin ý kiến Xin ý kiến về Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành lưu trữ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Thời hạn: Từ 05-05-2021 đến 31-12-2022

Gửi ý kiến Xem các góp ý
ĐẶT CÂU HỎI

Nội dung câu hỏi

Thông tin liên hệ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu trả lời:

Nhằm quy định cụ thể việc thực hiện chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1465/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 và Quyết định số 233/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 quy định cụ thể việc thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, năm 2018, trên cơ sở đánh giá, tổng kết kết quả công tác cử tuyển giai đoạn 2006-2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 4103/UBND-GD ngày 15/6/2018 đồng ý chủ trương tạm dừng công tác cử tuyển năm 2018 và một số năm tiếp theo do chất lượng đào tạo thấp, việc bố trí việc làm cho sinh viên hệ cử tuyển sau khi tốt nghiệp còn khó khăn.

Ngày trả lời: 17:57 16-04-2021

Câu trả lời:

Trên cơ sở yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nhu cầu công việc và đề xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề đối với thí sinh trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả theo quy định.

Ngày trả lời: 17:54 16-04-2021

Câu trả lời:

Điều 65Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm sau đây: - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; - Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; - Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Ngày trả lời: 17:49 16-04-2021

Câu trả lời:

- Điều 28 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở,địa phương và cả nước. - Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Ngày trả lời: 17:47 16-04-2021

Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử thì các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử bao gồm: - Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử. - Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu. - Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu. - Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử. - Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. - Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác.

Ngày trả lời: 17:45 16-04-2021
Văn bản của Đảng Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Ban Bí thư

Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư

Thông báo Kết luận 50-TB/TW năm 2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành


Văn bản của Chính phủ Nghị quyết 76/NQ-CP 2021 ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

Chỉ thị 23/CT-TTG ngày 02 tháng 09 năm 2021 của Chính phủ.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.


Văn bản của bộ, ngành Quyết định 798/QĐ-BNV ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 798/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Quyết định 779/QĐ-BNV ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 779/QĐ-BNV năm 2021 về quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành


Văn bản của tỉnh, thành phố Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2021 của thành phố Hà Nội

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

Bộ KH&ĐT bãi bỏ thủ tục cũ, ban hành thủ tục mới 'gỡ thoáng' cho vốn đầu tư

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng vừa ban hành Quyết định bãi bỏ hàng chục thủ tục trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm gỡ vướng cho quá trình đầu tư tại Việt Nam. Cùng đó ban hành kèm bọ 65 thủ tục mới theo hướng thông thoáng hơn


Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”.


Bộ Xây dựng : bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục các thủ tục hành chính, điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trong đó bãi bỏ 12 thủ tục hành chính.


Việt Nam có thể học tập mô hình Chính phủ điện tử của Nhật Bản và Hàn Quốc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025...


Chọn người tài làm việc nước, Hàn Quốc phát triển bứt phá

Hàn Quốc có giai đoạn phát triển bứt phá thần tốc là do nhà nước tuyển chọn được người tài ra làm việc nước từ những người giỏi nhất ở các đại học danh tiếng nhất.


Các chủ thể tham gia xây dựng chính sách cải cách hành chính ở Nhật Bản

Cải cách hành chính là một tiến trình phức tạp và không tránh khỏi những trở ngại, thậm chí là kháng cự, từ phía các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, ở tất cả các quốc gia, tiến trình cải cách hành chính, một mặt được định hướng thống nhất bởi một định chế cụ thể...

Văn bản đang được xin ý kiến Xin ý kiến về Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành lưu trữ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Thời hạn: Từ 05-05-2021 đến 31-12-2022

Gửi ý kiến Xem các góp ý
ĐẶT CÂU HỎI

Nội dung câu hỏi

Thông tin liên hệ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu trả lời:

Nhằm quy định cụ thể việc thực hiện chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1465/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 và Quyết định số 233/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 quy định cụ thể việc thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, năm 2018, trên cơ sở đánh giá, tổng kết kết quả công tác cử tuyển giai đoạn 2006-2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 4103/UBND-GD ngày 15/6/2018 đồng ý chủ trương tạm dừng công tác cử tuyển năm 2018 và một số năm tiếp theo do chất lượng đào tạo thấp, việc bố trí việc làm cho sinh viên hệ cử tuyển sau khi tốt nghiệp còn khó khăn.

Ngày trả lời: 17:57 16-04-2021

Câu trả lời:

Trên cơ sở yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nhu cầu công việc và đề xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề đối với thí sinh trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả theo quy định.

Ngày trả lời: 17:54 16-04-2021

Câu trả lời:

Điều 65Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm sau đây: - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; - Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; - Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Ngày trả lời: 17:49 16-04-2021

Câu trả lời:

- Điều 28 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở,địa phương và cả nước. - Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Ngày trả lời: 17:47 16-04-2021

Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử thì các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử bao gồm: - Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử. - Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu. - Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu. - Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử. - Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. - Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác.

Ngày trả lời: 17:45 16-04-2021