Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Quyết định 40/QĐ-BCĐCCHC của  Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 23 tháng 03 năm 2021 về Kế hoạch hoạt động năm 2021.

15:50 07-09-2021

Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng, Chỉ số CCHC năm 2020

Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng, Chỉ số CCHC năm 2020

Chiều ngày 24/6, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh ...

11:19 10-08-2021

Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC 2011 - 2020

Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC 2011 - 2020

Chiều ngày 18/3, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ...

15:05 09-08-2021