Trang chủ > Mô hình/kinh nghiệm > Mô hình/kinh nghiệm quốc tế

Mô hình/kinh nghiệm
Việt Nam có thể học tập mô hình Chính phủ điện tử của Nhật Bản và Hàn Quốc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025...
Thời gian đăng: 13:52 21-10-2022

Chọn người tài làm việc nước, Hàn Quốc phát triển bứt phá Hàn Quốc có giai đoạn phát triển bứt phá thần tốc là do nhà nước tuyển chọn được người tài ra làm việc nước từ những người giỏi nhất ở các đại học danh tiếng nhất.
Thời gian đăng: 13:52 20-10-2022

Các chủ thể tham gia xây dựng chính sách cải cách hành chính ở Nhật Bản Cải cách hành chính là một tiến trình phức tạp và không tránh khỏi những trở ngại, thậm chí là kháng cự, từ phía các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, ở tất cả các quốc gia, tiến trình cải cách hành chính, một mặt được định hướng thống nhất bởi một định chế cụ thể...
Thời gian đăng: 12:08 20-10-2022