Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của Chính phủ

Văn bản cải cách hành chính
Văn bản của Chính phủ

Nghị quyết 76/NQ-CP 2021 ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

Ban hành: 01-11-2021 | Hiệu lực: 11-11-2021

Xem văn bản Xem PDF

Chỉ thị 23/CT-TTG ngày 02 tháng 09 năm 2021 của Chính phủ.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Ban hành: 02-09-2021 | Hiệu lực: 02-09-2021

Xem văn bản Xem PDF

Nghị định 68/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ban hành: 15-07-2021 | Hiệu lực: 15-07-2021

Xem văn bản Xem PDF

Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 14 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Ban hành: 14-07-2021 | Hiệu lực: 14-07-2021

Xem văn bản Xem PDF