Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của bộ, ngành

Văn bản cải cách hành chính
Văn bản của bộ, ngành

Quyết định 798/QĐ-BNV ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 798/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ban hành: 08-07-2021 | Hiệu lực: 08-07-2021

Xem văn bản Xem PDF

Quyết định 779/QĐ-BNV ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 779/QĐ-BNV năm 2021 về quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ban hành: 29-06-2021 | Hiệu lực: 29-06-2021

Xem văn bản Xem PDF

Quyết định 433/QĐ-BNV ngày 28 tháng 03 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Ban hành: 28-03-2021 | Hiệu lực: 28-03-2021

Xem văn bản Xem PDF