Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của tỉnh, thành phố

Văn bản cải cách hành chính
Văn bản của tỉnh, thành phố

Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2021 của thành phố Hà Nội

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 14-06-2021 | Hiệu lực: 14-06-2021

Xem văn bản Xem PDF

Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 11 tháng 06 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

Ban hành: 11-06-2021 | Hiệu lực: 11-06-2021

Xem văn bản Xem PDF

Quyết định 103/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La

Quyết định 103/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Ban hành: 20-01-2021 | Hiệu lực: 20-01-2021

Xem văn bản Xem PDF