Trang chủ > Xin ý kiến người dân > Văn bản đang được xin ý kiến

Xin ý kiến người dân
Văn bản đang được xin ý kiến

Xin ý kiến về Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành lưu trữ

Tài liệu về nội dung xin ý kiến:

Thời hạn: Từ 05-05-2021 đến 12-07-2022

Các góp ý